Les Nouvelles Grecques Canadiennes I The Greek Canadian News

Πολιτειακός Νέο-Γενιτσαρισμός

0
Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα επιφέρει ιδιαίτερες ανησυχίες δια το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικώς προς την κατάσταση εν τη Πατρίδι μας, διότι εξ αφορμής της έκρηξης του πολέμου με την Ρωσία, απεδείχθη εναργέστερα η...

Πραξικοπηματική λογοκρισία

0
Η Ελλαδική κυβέρνηση, επιχειρεί ξύλοις και ροπάλοις να εξαλείψει την εθνική συνείδηση παντί τρόπω, καθότι ακρωτηριάζει πάσα μορφή μνήμης, τόσον δια της εκπαιδεύσεως όσο δια της ιστορικής μνήμης, διότι αντιβαίνει καταδήλως εις τα σκοτεινά...

Η εργασία το ύπατο διακύβευμα της Πανδημίας

0
Το παντοδύναμο Κράτος, επιτίθεται ανηλεώς προς παν ατομικό δικαίωμα και ελευθερία προς τους πολίτες, προκειμένου να τιθασεύσει τις μάζες, να τις καταρρακώσει και εσχάτως να τις εξανδραποδίσει, εξαρτώντας αυτές υπό των κελευσμάτων και επιταγών...

Η ακηδία* των Εκκλησιαστικών ταγών

0
Η σισύφεια λογική και η υπερεκχειλίζουσα απογοήτευση εις την οποία έχει περιέλθει ακουσίως ο άνθρωπος, εξαιτίας και συνεπεία του αισθήματος της εγκατάλειψης από τους εκκλησιαστικούς ηγέτες και δη κατά τους χαλεπούς καιρούς τους οποίους...

Η ευήθεια των Κοσμο-εξουσιαστών

0
Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς* Όταν η λογική του παραλόγου έχει κατισχύσει της κοινής λογικής και οι θεσμοί εν Ελλάδι τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί από τη «λοιμική» της στυγνής κομματοκρατίας, το Δημοκρατικό εποικοδόμημα πάσχει και κλυδωνίζεται εκ βάθρων. Χαράλαμπος...

Oσμή Ερπυστριών ολοκληρωτισμού

0
Είναι πρόδηλο ότι, η κοινοβουλευτική δημοκρατία διολισθαίνει προς μία νεοπαγή μορφή ολοκληρωτισμού, όταν φαλκιδεύει το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών να διατυπώνουν τη γνώμη τους ελεύθερα και να διαδίδουν τις ιδέες τους άνευ ιταμής λογοκρισίας. Χαράλαμπος...

Όλες οι εξουσίες πηγάζουν εκ του έθνους

0
Οι Θεμελιώδεις έννοιες τις οποίες γηθοσύνως δεχόμεθα ως συστατικά στοιχεία της Παραδόσεώς μας, είναι ανυπερθέτως η Πατρίς, η  Θρησκεία και η Οικογένεια, όχι επειδή τις σφετερίστηκαν ενδεχομένως και τις πρόβαλλαν ως προμετωπίδα ορισμένα μιλιταριστικά...

Ο επιθανάτιος ρόγχος της Δημοκρατίας

0
Εν τω πλαισίω μίας δημοκρατικής κοινωνίας, ο καθείς δύναται να ασκεί απροσκόπτως το δικαίωμα εις την ελευθερία έκφρασης της γνώμης, αρκεί να μην υπερβαίνει το αναγκαίο όριο και μέτρο το οποίο ελέγχεται δικαστικά δυνάμει...

Η θεμιτή τροπή τού καθήκοντος νομιμοφροσύνης εις δικαίωμα αντίστασης

0
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου» Συμφώνως προς το άρθρο 19 του Υπαλληλικού Κώδικος (Ν. 3528/2007), ο ως...

Εθνικός αποσκορακισμός

0
H αλλοίωση της Ελληνικής γλώσσης αποτελεί χρόνιο βασικό σχεδιασμό επελεύσεως πλήγματος προς την εθνική συνείδηση, ταυτότητα και ιστοριογνωσία του Ελληνικού λαού, αρχής γενομένης ήδη προς της επαναστάσεως και ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους υπό ορισμένους...

Weather

Montreal
broken clouds
24.8 ° C
25.4 °
24 °
42 %
6.2kmh
75 %
Tue
24 °
Wed
23 °
Thu
24 °
Fri
23 °
Sat
19 °