Σε χαμηλές… πτήσεις η ανεργία

Στο 4,9% στον Καναδά, στο 4,1% το Κεμπέκ

Για 2ο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,9% και είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί το 2022, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς που ανέμενε ποσοστό 5%.
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 3.600 εργαζόμενους σε 1.003.500 και η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε κατά 23.000, σε 162.000. Ωστόσο, η απασχόληση στον Καναδά μειώθηκε απροσδόκητα κατά 30.600, υποδεικνύοντας το δεύτερο συνεχόμενο μήνα απώλειας θέσεων εργασίας.

Σε επίπεδο βιομηχανίας, η μείωση του τομέα παραγωγής υπηρεσιών (-0,3% σε 15,5 εκατομμύρια) υπεραντιστάθμισε την αύξηση του τομέα παραγωγής αγαθών (+0,6% σε 4 εκατομμύρια). Επίσης, η μείωση του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα (-1,2% σε 4,3 εκατομμύρια) μετριάστηκε από την αύξηση των αυτοαπασχολούμενων (+1,3% σε 2,7 εκατομμύρια), ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν μικρή μεταβολή (-0,1% σε 12,6 εκατομμύρια).

Καθώς, τόσο η ανεργία όσο και η απασχόληση μειώθηκαν, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 54,4%. Η μείωση της απασχόλησης παρατηρήθηκε κυρίως στο Οντάριο και στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου. 

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ

Η μακροχρόνια ανεργία μειώθηκε κατά 23.000 (-12,2%) σε 162.000 τον Ιούλιο, η δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία μείωση. Ενώ ορισμένα άτομα με μακροχρόνια ανεργία μεταβαίνουν τελικά στην απασχόληση, άλλα εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό, είτε επειδή αποθαρρύνονται από την ενεργό αναζήτηση εργασίας, είτε επειδή ασκούν άλλες δραστηριότητες. Από το Μάιο έως τον Ιούλιο, από τα άτομα που ήταν συνεχώς άνεργα για 27 εβδομάδες ή περισσότερο τον προηγούμενο μήνα, κατά μέσο όρο το 21% εγκατέλειψε το εργατικό δυναμικό, το 12% μεταπήδησε στην απασχόληση και το 67% παρέμεινε άνεργο (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών, όχι εποχικά προσαρμοσμένοι.)

Η μακροχρόνια ανεργία εκφρασμένη ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού μειώθηκε στο 0,8% τον Ιούλιο (-0,1 ποσοστιαίες μονάδες), αφού επέστρεψε στο προ πανδημίας επίπεδό της για πρώτη φορά τον Ιούνιο.

Η απασχόληση στο Οντάριο μειώθηκε κατά 27.000 (-0,4%) τον Ιούλιο, με τη μείωση της πλήρους απασχόλησης να αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση της μερικής απασχόλησης. Το επαρχιακό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 5,3%. Οι κλάδοι με αξιοσημείωτες απώλειες θέσεων εργασίας το μήνα περιελάμβαναν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η απασχόληση αυξήθηκε στη μεταποίηση και στα χρηματοοικονομικά, τις ασφάλειες, τα ακίνητα, τα ενοίκια και τις μισθώσεις. Στη μητροπολιτική περιοχή απογραφής (CMA) του Τορόντο, τόσο η απασχόληση όσο και το ποσοστό ανεργίας (5,7%) άλλαξαν ελάχιστα. Σε ολόκληρη την επαρχία, το ποσοστό ανεργίας κυμάνθηκε από υψηλό 6,5% στο Windsor CMA έως χαμηλό 3,2% στο Guelph CMA (κινητοί μέσοι όροι τριών μηνών).

Στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2.300 (-2,6%) τον Ιούλιο, διαγράφοντας σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη το Μάιο και τον Ιούνιο που ανήλθαν σε 2.700 (+3,2%). Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 5,7% τον Ιούλιο.

Μετά από μειώσεις σε δύο από τους προηγούμενους τρεις μήνες, η απασχόληση παρέμεινε σταθερή στο Κεμπέκ τον Ιούλιο και το ποσοστό ανεργίας (4,1%) συνέχισε να κυμαίνεται γύρω από ένα χαμηλό ρεκόρ. Στη CMA του Μόντρεαλ, η απασχόληση μεταβλήθηκε ελάχιστα και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,7%.

Στη Μανιτόμπα, η απασχόληση άλλαξε ελάχιστα τον Ιούλιο, μετά από αύξηση τον Ιούνιο. Το ποσοστό ανεργίας στην επαρχία συνέχισε να ακολουθεί σταθερή πτωτική τάση, πέφτοντας κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,5%, στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ που παρατηρήθηκαν σε διάφορους μήνες από το 2006 έως το 2008. Η CMA του Γουίνιπεγκ κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 4,2% (κινητός μέσος όρος τριών μηνών).

Ακολουθούν τα ποσοστά ανεργίας των 10 Επαρχιών για τον Ιούλιο (σε παρένθεση ο Ιούνιος):

Newfoundland/Labrador 10,2% (9,9%)
Prince Edward Island 5,7% (4,9%)
Nova Scotia 5,9% (7%)
New Brunswick 7,1% (6,1%)
Quebec 4,1% (4,3%)
Ontario 5,3% (5,1%)
Manitoba 3,5% (3,8%)
Saskatchewan 4% (3,9%)
Alberta 4,8% (4,9%)
British Columbia 4,7% (4,6%)

© ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΝΑΔΑ