Ελληνόφωνη εκπαίδευση ΕΚΜΜ. Το μεγάλο στοίχημα…

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση είναι μια πολύτιμη κοινωνική δραστηριότητα και στην παροικία μας θεωρείται η σημαντικότερη υπηρεσία που παρέχει αυτή τη στιγμή η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ.

Η ιστορία των ελληνικών μας σχολείων, ως γνωστόν, ξεκινά στις αρχές του 20ου  

αιώνα. Σήμερα λειτουργούν πέντε παραρτήματα ημερησίων σχολείων καθώς και σχολεία συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός των μαθητών, με την ένωση των κοινοτήτων, ανέρχεται περίπου στους 1.200.

Τα ημερήσια σχολεία περιλαμβάνουν τάξεις Προ-νηπιαγωγείου, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και πρόσφατα Γυμνασίου. Σε αυτά προστίθεται και το Λύκειο «Αριστοτέλης». Σαββατιανά, απογευματινά και κατηχητικά σχολεία λειτουργούν στις περισσότερες περιοχές, όπου υπάρχουν ομογενείς.

Χαρακτηριστικό όλων των ιδιωτικών ελληνικών σχολείων είναι ότι ενώ ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της επαρχίας, ακολουθούν επίσης και εκείνο των σχολείων της Ελλάδας, όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλονται στο γεγονός ότι οι γλωσσικές ικανότητες και οι ανάγκες των παιδιών μέσα σε μία τάξη διαφέρουν πολύ, εφόσον έχουμε παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς και ακόμη παιδιά που προέρχονται από μεικτούς γάμους, όπου η ομιλία της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Ένα άλλο ζωτικό ζήτημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί μας αποσύρονται λόγω ηλικίας

ο ένας μετά τον άλλον και είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα η έλλειψη δασκάλων να μειώνει την αποτελεσματικά των σχολείων. Οι αποσπασμένοι δάσκαλοι περιορίζονται στα στοιχειώδη καθήκοντά τους αποφεύγοντας να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες σχολικές δραστηριότητες, απέχοντας έτσι ουσιαστικά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η νεοεκλεγείσα διοίκηση της κοινότητας δεσμεύτηκε να προβεί σε τροποποιήσεις, όσον αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Εδώ, πρέπει να πω ότι η απόφαση διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών με βρίσκει αντίθετο, λαμβάνοντας υπόψη το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα των μαθητών, σε τρείς μάλιστα γλώσσες. Υπενθυμίζω την εσπευσμένη καθιέρωση λειτουργίας τμημάτων γυμνασίου που τελικά δεν απέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Το άλλο πρόβλημα που εγείρεται είναι οι συνεχείς περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων και η εντατικότερη διδασκαλία της Γαλλικής, η οποία ενδέχεται να προκύψει με τη θέσπιση του νόμου 96.

Επί πλέον, το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στο ευρύτερο Μόντρεαλ δεν βοηθά στη διατήρηση και ανάπτυξη ελληνικών ιδιωτικών σχολείων. Υπάρχει μια πληθώρα οργανωμένων δημόσιων σχολείων τα οποία παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να βλέπουν τα υπόλοιπα ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα ως χώρους πολιτισμικής επιρροής περισσότερο παρά ως σχολεία αυτά καθεαυτά.

Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχει σημαντική μεταναστευτική κίνηση από Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα γίνονται πολλοί μεικτοί γάμοι μεταξύ ελλήνων και άλλων μειονοτικών ομάδων. Για να διατηρηθούν συνεπώς τα ελληνικά μας σχολεία με τις σημερινές αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, εκτός από την αναγκαία οικονομική υποστήριξηαπαιτούνται, σωστός προγραμματισμός, δραστικές και άμεσες αποφάσεις και πάνω απ’ όλα ισχυρή βούληση εκ μέρους της κοινοτικής ηγεσίας.

Ένα στοίχημα που καλείται να κερδίσει η νέα διοίκηση της ΕΚΜΜ…